Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

1. Bedrijfsgegevens
Naam bedrijf: DreamChild
Website: http://www.dreamchild.nl
Inschrijfnummer KvK: 34316303
BTW-nummer: NL1886.76.752.B01

2. E-mailadres
a. Uw emailadres wordt uitsluitend gebruikt voor de verzending van nieuwsbrieven van DreamChild. Alleen na toestemming en bevestiging van u zelf.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres bij de trainingen wordt na schriftelijke toestemming van u het e-mail adres in de training onder alle deelnemers verspreidt. U kunt uw toestemming ten alle tijden intrekken.

3.Adres
a. Wij gebruiken uw postadres enkel voor producten die u aankoopt of voor documentatie over de trainingen die u volgt.

b. Bij het verzamelen van uw postadres bij de trainingen wordt na schriftelijke toestemming van u het postadres in de training onder alle deelnemers verspreidt. U kunt uw toestemming ten alle tijden intrekken.

4. Telefoonnummer
a. Uw telefoonnummer wordt enkel gebruikt op uw nadrukkelijke verzoek.

b. Bij het verzamelen van uw telefoonnummer bij de trainingen wordt na schriftelijke toestemming van u het telefoonnummer in de training onder alle deelnemers verspreidt. U kunt uw toestemming ten alle tijden intrekken.

5. Overige persoonsgegevens
Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen indien u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan.
Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld.

6. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens
a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

7. Veiligheid opslag van gegevens
Veiligheidscriteria
a. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

b. Persoonlijke gegevens worden bewaard in een afgesloten kast en onder een wachtwoord op de computer.

c. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn of na afloop van een training worden deze gegevens vernietigd.

8. Toegang tot uw gegevens
Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

9. Contact
Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen:
a. Op het volgende e-mailadres: info@dreamchild.nl

b. Op het volgende telefoonnummer: 075-6222511

Dit privacy beleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij hier publiceren en in voorkomend geval zal u hier per e-mail van op de hoogte worden gesteld.

Datum laatste wijziging: augustus 2015
Copyright (c) 2015