width=De vader van mijn kinderen van 6 en 8 en ik zijn nu 2 jaar uit elkaar. We streven er naar om voor de kinderen zo goed mogelijk met elkaar om te gaan. We hebben onze tijd met de kinderen gelijk verdeeld. Zo vieren we de verjaardagen samen en we bespreken problemen wanneer we zien dat er iets bij de kinderen speelt. Nu heb ik sinds kort een relatie. Mijn vriend heeft ook kinderen, van dezelfde leeftijd. Omdat het zo goed klikte hebben we al snel besloten dat wij bij elkaar gaan wonen. Dit ging echter helemaal mis. Mijn oudste zoon maakt veel ruzie met de oudste zoon van mijn vriend. Dit heeft geleidt tot ruzie en spanning tussen mijn vriend en mij. Alles is zo hoog opgelopen, dat mijn vriend weer tijdelijk terug is naar zijn oude huis. Wat kan ik doen aan het gedrag van mijn zoon?

Oerbehoefte
Ieder kind verlangt naar een papa en een mama die in harmonie met elkaar leven en zo alle tijd hebben om hun kind liefdevol op te voeden. Het onbewuste van het kind gaat er van uit dat hij een vader en een moeder nodig heeft om te kunnen overleven. Op het moment dat mama en papa uit elkaar zijn wordt er een oerbehoefte om te overleven bij het kind aan geraakt.

Angst
Afhankelijk van de leeftijd van het kind kan een kind niet of wel begrijpen waarom zijn ouders uit elkaar zijn. Maar ook al kan een kind het begrijpen, dan nog zal het begrip de angst maar met moeite kunnen verkleinen. Zo zie je soms dat volwassenen het moeilijk vinden als hun al bejaarde ouders gaan scheiden. De oudste zoon is acht jaar. Dit is een leeftijd waarin een kind nog met een been in de sprookjeswereld staat waarin alles vanzelf goed komt. Het streven van de ouders om goed met elkaar om te gaan, heeft als voordeel dat een kind niet in de situatie komt waarin hij moet kiezen voor een van de ouders. Het nadeel is dat het kind blijft hopen dat zijn ouders weer bij elkaar komen.

Hoop
Bij elk feestje waar het kind zijn ouders weer samen ziet krijgt het nieuwe hoop op een hereniging van de ouders. Deze hoop wordt omver geblazen op het moment dat de vriend van de moeder in huis komt wonen. De plek van papa naast mama wordt ineens door iemand anders opgevuld. En het kind moet mama ook nog met twee andere kinderen in huis delen.
Deze situatie kun je alleen oplossen met veel tijd. Ga leuke dingen met je zoon ondernemen. Geef hem het gevoel dat hij speciaal is voor jou. Geef hem begrip voor het feit dat het lastig is dat papa’s plek is opgevuld. Keur wel zijn gedrag naar de zoon van je vriendin af.