Bij een kind zie je soms gedrag wat opvalt. Een kind slaat snel van zich af, heeft veel last van faalangst of trekt zich helemaal terug in zijn eigen wereld. Dit zijn tekenen van een beschermingsmechanisme wat sterk aanwezig is. Te sterk om nog
lekker in de maatschappij te kunnen functioneren. Misschien dat school ingrijpt of dat de ouder zelf zorgen maakt en hulp gaat zoeken.

Hulpverlenend Nederland is al snel geneigd om prachtige etiketten op het kind te
plakken. Wat er op dat moment vergeten wordt, is dat het kind zich alleen maar
beschermt. De focus ligt op zijn gedrag in plaats van op het waarom hij zich zo beschermt. Iets in het leven van het kind maakt dat hij of zij zich extra moet beschermen waardoor zijn gedrag opvallend wordt.

Het één-kindje streeft naar het goed willen doen. Het kan altijd beter! Het is
toegewijd, eerlijk, verantwoordelijk en onafhankelijk. Het heeft plezier een goed
uitgevoerde taak. Het hanteert hoge standaarden en is oprecht, gewetensvol,
toegewijd en precies. Wanneer dit kind zich te veel moet beschermen zal het
steeds hogere eisen aan zich zelf gaan stellen. Het resultaat is een extreem
faalangstig kind.

Het twee-kindje streeft naar het helpen van de ander. Het kan goed geven en is
heel hulpvaardig. Het is zorgzaam, behulpzaam, ondersteunend, empatisch en
voelt emotionele verbondenheid. Ze is expressief, energiek en levendig. Wanneer
dit kindje zich te veel moet beschermen zal het zich steeds meer met de pijn van
de ander identificeren totdat de pijn van de ander echt gevoeld wordt

Het drie-kindje streeft ernaar om de beste te zijn op een bepaald gebied. Het kind
is ijverig en neemt makkelijk de leiding, is praktisch ingesteld en doelgericht. Het
kan anderen inspireren , enthousiasmeren, motiveren om een bepaald doel te
behalen. Wanneer dit kindje zich te veel moet beschermen zal het zich
identificeren met dat wat hij of zij goed kan. De persoonlijkheid van het kind
verdwijnt.

Het vier-kindje streeft er naar om zich zelf te mogen zijn. Het wil graag
authentiek zijn. Hij of zij ervaart alles intensief en is gevoelig, creatief, invoelend,
gepassioneerd, romantisch, artistiek en idealistisch. Wanneer het kindje zich te
veel moet beschermen neigt het naar depressies.

Het vijf-kindje streeft er naar de wereld te begrijpen en als dat niet lukt verkleint
hij zijn wereld tot wat hij wel kan begrijpen. Hij of zij is leergierig, kalm in crisis,
objectief, bedachtzaam en betrouwbaar. Het houdt niet van emoties en sociale
gebeurtenissen. Wanneer het kindje zich te veel moet beschermen krijgt het
autistische trekjes.

Het zes-kindje streeft naar zekerheid. Het is loyaal, beschermend naar vrienden,
weet graag waar het aan toe is en houdt daardoor van vaste regels. Hij of zij werkt
hard en doet wat er gevraagd wordt. Hij of zij is betrouwbaar, fair, rechtvaardig en
waakzaam. Wanneer dit kind zich te veel moet beschermen zal het zo stevig
vasthouden aan zekerheid dat het tics kan ontwikkelen.

Het zeven-kindje streeft naar plezier en avontuur. Het beschikt over een grote
verbeeldingskracht, is opgewekt en positief ingesteld. Het is charmant, speels,
enthousiast, overtuigend en ziet altijd mogelijkheden en kansen. Wanneer het
kindje zich te veel moet beschermen verdrinkt het in zijn eigen verbeeldingskracht
en weet het niet meer wat echt en niet echt is.

Het acht-kindje streeft er naar om de macht over zijn leven te krijgen. Hij is
moedig, direct, energiek en krachtig. Hij bepaalt zelf wat hij wil. Hij is eerlijk,
rechtvaardig, hulpvaardig tegenover de zwakkere, volhardend en beïnvloedend.
Hij is doel en actie gericht. Wanneer dit kindje zich te veel moet beschermen zal
zijn gedrag drukker en onvoorspelbaarder worden. Het zal trekjes van ADHD en
PddNOS gaan vertonen.

Het negen-kindje streeft naar harmonie. Hierdoor kan het altijd meerdere
gezichtspunten zien en heeft het veel verschillende belangstellingen. Het is
zorgzaam, gevoelig, kan goed luisteren, gevoelig voor stemmingswisselingen van de
ander, diplomatiek en nuchter. Wanneer dit kindje zich te veel moet beschermen
wordt het een kluizenaar en durft de confrontatie met de harde buitenwereld niet
meer aan.

Kijk eens of je het kind in een van de beschrijvingen herkent en of het gedrag van het kind hem of haar in de weg staat. Als dat het geval is, stel jezelf dan de vraag: Waarom beschermt dit kind zich zo sterk en wat kan ik doen om hem of haar wat meer te laten ontspannen? Soms zijn kleine aanpassingen al voldoende om het kind te helpen.