width=Twee prachtige blauwe ogen kijken me vanaf de foto stralend aan. Het is duidelijk een schoolfoto. Dit vijf jarige meisje spat van de foto af. De nietszeggende achtergrond versterkt dit alleen maar. Wat een kracht en wat een wijsheid straalt dit meisje uit. De ogen dagen de fotograaf uit. Er zit een ondeugende speelsheid in waarmee ze tegen de fotograaf lijkt te zeggen ‘doe je dit nu echt omdat je het leuk vindt?’

Ik kijk naar de moeder die me deze foto laat zien. Moeder straalt niet half de kracht uit die de dochter van nature bezit. De moeder is duidelijk moe. Moe van een gevecht wat ze niet kan winnen. Een gevecht wat zich afspeelt tussen haar en haar dochter. Haar eigenwijze dochter die niet wil luisteren.

Ze gedraagt zich niet zoals het hoort

Haar pogingen om haar dochter om te toveren in de volmaakte dochter worden neergeslagen door de kracht waarmee dit meisje haar eigen weg volgt. Ze laat zich niet afleiden door de begrenzingen van haar moeder. Echter dat is alleen maar het verhaal, de buitenkant. Het werkelijke gevecht is het gevecht van de moeder met zichzelf. Moegestreden maar nog niet klaar om op te geven vecht deze moeder al vijf jaar met haar hoge waarden en normensysteem, het ‘zoals het hoort’ idee. Keer op keer wordt de moeder geconfronteerd met zichzelf. Ze heeft het gevoel dat ze faalt als moeder. Haar dochter doet niet wat ze zegt en lijkt volledig haar eigen weg te gaan.
Ze gedraagt zich niet zoals het hoort. Elke dag hebben ze ruzie om de kleinste dingen.“Trek een jas aan het is koud buiten”. “Drink je melk op dat is gezond.” “Niet op de straat fietsen dat is veel te gevaarlijk

De gave om mensen te raken

Saartje, vijf jaar oud. Een blonde engel met een bijzondere gave. De gave om mensen te raken, diep in hun hart. De gave om mensen te doen twijfelen over hun aangeleerde structuren, waarden en normen. De gave om mensen te motiveren werkelijk te leven vanuit de diepere kern van wie zij zijn en de mogelijkheden die zij in zich hebben. Vijf jaar oud en dan al zo’n invloed hebben op je omgeving dat zal niet meevallen. Gelukkig weet Saartje hier niets van af. Saartje is onbewust van wat zich allemaal om haar heen afspeelt en alle beroeringen die ze veroorzaakt.

Ze doet altijd moeilijk

Vaak pikt ze gedachten op die onbewust bij de grote mensen aanwezig zijn. Deze gedachten spreekt ze dan uit. Hierdoor lijkt ze ontzettend wijs. Haar woorden zijn soms zo treffend, zo to the point, dat de meeste volwassenen ze liever niet zouden horen en ze ook snel wegwuiven onder het mom van: “Oh Saartje weer”en “Saartje doet altijd moeilijk.” Saartje onbewust van de ravage om haar heen, speelt gewoon lekker verder. Ze begrijpt helemaal niets van die grote mensen wereld.

Ze is een kind van deze tijd

Saar is een kind van deze tijd. Ze is intuïtief sterk waardoor ze heel goed kan aanvoelen wat wel en wat niet bij haar past. Bijvoorbeeld het eten. Ze weet wat goed is voor haar lijfje. Dat voelt ze gewoon en als het niet goed voelt dan eet ze het ook niet, al wordt haar moeder nog zo boos. Saar weet ook heel goed wat ze leuk vindt, maar als ze iets niet leuk vindt dan doet ze het niet.

Overladen met prikkels

Als je intuïtief zo sterk bent dan is het soms lastig om dingen te doen die niet goed voelen, die niet bij je passen. Dat voelt dan zo verkeerd dat het hele lijfje van Saartje in opstand komt, daardoor lijkt ze heel eigenwijs en is het net of ze niet luisteren wil. Eigenlijk zorgt Saartje heel goed voor zichzelf. Veel beter dan Saartjes moeder voor zichzelf zorgt. Saartje voelt vaak dat haar moeder dingen doet die ze helemaal niet leuk vindt. Soms komt Saartje in opstand omdat haar mama dat niet doet. Ze voelt dan gewoon dat ze tegengas moet geven. Maar waarom ze dat doet? Dat weet ze niet. Saartje voelt ook goed de stemming van andere mensen aan. Als mama boos is dan wordt ze helemaal rood. Saartje wordt daar heel onrustig van. Ze kan dan niet goed meer opletten. Saartje voelt dan zoveel dat ze er geen wijs meer uit weet. Soms gaat er dan wel eens iets mis in de communicatie. De moeder van Saartje denkt dat ze haar boosheid niet aan Saartje laat zien en ze begrijpt op dat moment dan ook niet waarom Saartje zo dwars gaat doen. Saartje heeft echter geen idee dat ze dwars doet. Ze wordt gewoon overladen met prikkels en dit is de manier waarop ze dat ellendige gevoel kwijt kan.

Kinderen van deze tijd

Saartje is gewoon Saartje, een kind van deze tijd. De wereld verandert, de mens evalueert verder en dat is misschien wel het duidelijkst te zien bij onze kinderen. Kinderen reageren nog puur en zonder aangeleerde manieren. Bij het kind zien we onze eigen mogelijkheden terug, ware het niet dat wij als volwassenen wel eerst de aangeleerde maniertjes weer af moeten leren.

De kinderen van deze tijd staan dichter bij hun authentieke zelf maar verder af van hun analytisch vermogen om de visie van de maatschappij te kunnen begrijpen en er mee om te kunnen gaan. Doordat deze analytische manier van denken vaak indruist tegen het gevoel van het kind wordt het allemaal nog lastiger te begrijpen. Denk daarbij aan ons schoolsysteem en ons zorgsysteem. Als je als ouder niet in staat bent om erop te vertrouwen dat je kind zich op zijn tijd en op zijn manier ontwikkeld dan kom je samen met jouw kind onder grote druk te staan.

Reacties op spanning

Saartje houdt zich staande door dicht bij zichzelf te blijven en niets te doen wat afwijkt van haar gevoel. Dit levert heel wat strijd op met haar moeder waardoor ze veel spanning opbouwt wat zich weer manifesteert in heel druk gedrag. Sommige kinderen passen zich makkelijker aan de wil van de ouder/maatschappij aan. Omdat dit tegen hun gevoel in gaat, bouwen ze toch een spanning op. Deze spanning kan er op verschillende manieren uitkomen. Sommige kinderen trekken zich terug in hun eigen wereldje, anderen kinderen krijgen woede aanvallen en weer andere kinderen krijgen lichamelijke klachten. Zo reageert ieder kind op zijn eigen manier. Wat alle kinderen gemeen hebben is dat ze op een intuïtieve wijze in de maatschappij staan, leren en spelen. Echte kinderen van deze tijd dus, net even anders dan hun ouders.