Pas vanaf 1925 wordt de essentie van opvoeden gezien in het krijgen van liefde. Tot die tijd waren er verschillende stromingen die liefde zagen als iets misdadigs. Voor 1925 werden kinderen gezien als kleine volwassenen en zo werden ze ook behandeld. Volgens de opvoedstromingen in die tijd had het kind strikte schema’s en discipline nodig ipv moederliefde en bescherming.
Tegenwoordig is dat gelukkig anders. Het kind mag liefde ontvangen en wordt beschermd tijdens de meest kwetsbare periode in zijn leven. Deze overgang heeft te maken met het feit dat we onze hersenen steeds beter zijn gaan begrijpen. Vroeger gingen we er van uit dat het de hersenen van een kind voor zijn vijfde levensjaar volgroeid waren. Tegenwoordig weten we dat kinderen dik in de twintig zijn voor hun hersenen alle ontwikkelingen hebben doorlopen. Toch sta je er soms als ouder niet bij stil dat de hersenen van een kind nog volop in ontwikkeling zijn. Stiekem zul je een kind soms meer wijsheid en meer kwaliteiten toedichten dan het op die leeftijd aan kan.

Spiegelen

De lange ontwikkelingstijd van de hersenen is de reden dat kinderen sommige dingen  gewoon nog niet kùnnen begrijpen. Ook de mogelijkheid om op de omgeving te reageren groeit mee met de ontwikkeling van de hersenen.  Op jongere leeftijd (tot een jaar of tien) spiegelen kinderen meer dan dat ze hun eigen koers varen.  Het kunnen zien van oorzaak en gevolg komt pas bij de puber tot ontwikkeling. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om verantwoording te nemen voor zijn daden. Eerder beruste het verantwoording nemen dus op de spiegel die jij als ouder je kind voorhoudt en niet op de eigen redenatie van het kind.

Wanneer jouw kind niet luistert is het goed om te kijken wat je precies van het kind vraagt. Kan het kind gezien zijn ontwikkeling begrijpen wat je van het kind vraagt?

“Doe zachtjes met je broertje!” Zo kan een dreumes zijn pasgeboren broertje of zusje te hardhandig behandelen. Slaat de dreumes zijn zusje of broertje dan of kent de dreumes zijn eigen krachten nog niet en heeft hij nog geen goede controle over zijn spieren?

“ Geen rare spelletjes doen hoor!” Zo kan een kleuter opmerkelijk geïnteresseerd zijn in het lijfje van zijn vriendje of vriendinnetje. Is de kleuter dan oversexed of is hij op een natuurlijke manier nieuwsgierig naar zijn pasgedane ontdekking dat een jongetje er anders uitziet dan een meisje?

“Juf zegt dat melk wel gezond is!”Zo kan een tien jarige je woorden in twijfel trekken wanneer je iets beweert. Is hij dan brutaal of zijn zijn hersenen zo ontwikkeld dat hij een natuurlijke  behoefte voelt om dingen zelf te ontdekken?

“Ga nu eens aan je huiswerk!” Zo kan een puber er op school een zooitje van maken. Is hij dan lui of heeft hij gewoon geen ruimte voor nieuwe stof omdat hij al zoveel te verwerken heeft met zijn veranderende lichaam, de hormonen die rondgieren, de behoefte om eigen waarden en normen te ontwikkelen etc.?

“Blijf nog lekker thuis, daar wordt alles voor je geregeld” Zo kan een adolescent willens en wetens op zich zelf willen wonen. Heeft hij het thuis dan slecht gehad of volgt hij juist zijn innerlijke behoefte om meer beslissingen voor zichzelf te kunnen nemen?

Bovenstaande voorbeelden zijn uit de praktijk gegrepen. Ik hoor in mijn praktijk vaak dat de ouder de natuurlijke beweging en de mogelijkheden van het kind verkeerd uitleggen omdat ze niet weten wat de mogelijkheid van een kind is.

Oefening

Neem even een moment voor jezelf waarop je de afgelopen dag terughaalt. Haal daar de momenten uit waarop jij vond dat het tussen jou en je kind niet goed ging. Kijk eens eerlijk naar die momenten. Kon je kind begrijpen wat je bedoelde en paste dat wat je vroeg ook bij zijn leeftijd?
Ben je nieuwsgierig naar de andere redenen waarom het lijkt dat een kind niet luistert? Kijk dan morgen weer….