Opvoeden is lang niet altijd gemakkelijk. Zeker niet als je als ouder wordt geconfronteerd met eigenschappen en ervaringen van je kind waarvoor je het juist had willen behoeden. Wanneer het gedrag van je kind jou raakt, betekent dit dat je zijn gedrag vanuit jouw gedrag bewust of onbewust aanstuurt. Kinderen hebben een sterk helend vermogen en kunnen uitermate flexibel omgaan met prikkels van buitenaf. Wanneer de aansturing van het gedrag vanuit jou als ouder verdwijnt, zal het kind vanzelf ander gedrag gaan vertonen.

Alles op een rijtje:

  1. Kinderen spiegelen.
  2. Wanneer het gedrag van je kind je raakt, dan spiegelt je kind iets van jou zelf.
  3. Je kind spiegelt dan een innerlijk kind in jou.
  4. Je draagt meerdere innerlijke kinderen in je.
  5. Oplossing op de lange termijn: Innerlijke kinderen ‘genees’ je door te rouwen over het gemis en het verlies dat ze geleden hebben. Innerlijk kinderen heel je door te accepteren dat ze er zijn. Zie Handboek Opvoeden, de kracht van het gezin.
  6. Oplossing op de korte termijn: Mocht je de mogelijkheid hebben om je af te zonderen, doe dat dan ook. Zo niet, blijf dan in het moment. Vraag jezelf in beide gevallen af: “Hoe oud ben ik nu?”

(Als je je niet kunt terugtrekken, dan zul je merken dat het stellen van deze vraag de intensiteit van de emotie al weghaalt. Door deze vraag plaats je jezelf namelijk weer in je volwassen deel in plaats van in het innerlijk-kinddeel. )

In beide gevallen kun je nu met je aandacht beter bij je echte kind zijn en kijken wat er nu precies gebeurd en handelen waar nodig.