width=Jij hebt geen respect voor mij!”, vertelde een 5-jarige jongetje na mijn terechtwijzing dat hij geen respect toonde voor zijn juf. Een veel te wijze opmerking natuurlijk voor zo’n klein hummeltje maar hij had gelijk. “Door hem mijn mening op te dringen had ik geen respect voor zijn mening. Terwijl ik in de volle overtuiging verkeerde dat ik gelijk had en hij naar mij moest luisteren was ik dwars over zijn eigen wil heen gestapt.

Ik vroeg hem mij iets te geven, wat ik van mijn kant niet aan hem kon geven. Respect. Dit resulteerde in een boos mannetje dat zich niet begrepen voelde en niet mee wilde werken aan het geen ik van hem verlangde.

Wat zijn kernverlangens?
Respect is een van de twaalf kernverlangens die een kind nodig heeft om op te groeien. Zorg, geruststelling, bewondering, vertrouwen, aanmoediging, goedkeuring, begrip, erkenning, bevestiging, waardering en acceptatie zijn de andere elf. Uiteindelijk vormen alle twaalf kernverlangens bij elkaar de aandacht die we LIEFDE zouden kunnen noemen.

Gedurende ons hele leven hebben we behoefte aan liefde. Gedurende ons hele leven hebben we behoefte aan alle twaalf de kernverlangens. Het kind wil en mag ze van zijn ouders verwachten. En dat is niet zo simpel als dat het in eerste instantie lijkt. In de praktijk ziet een kind deze twaalf verlangens zelden helemaal vervult. De mening over het wel of niet krijgen van een kernverlangen kan tussen ouder en kind verschillen. Als ouder kun je er van overtuigt zijn dat je het wel geeft en toch kan je kind op een dag bij je komen en zeggen: “Mam, ik heb me door jou nooit gerespecteerd gevoeld.” Hoe kan dat nou??

De clou zit hem in de manier waarop we het kernverlangen denken te vervullen voor onze kinderen. Een groot deel gaat onbewust en is gebaseerd op onze eigen ervaringen. Wij hebben als kindzijnde deze behoeften stuk voor stuk óf meegekregen óf we zijn ze te kort gekomen. Sommige kernverlangens zijn in jouw jeugd misschien wel helemaal niet vervuld. Terwijl andere gedeeltelijk vervuld zijn. Soms zijn ze wel vervuld maar niet op de manier zoals jij het graag had gezien. En dan ontstaat er alsnog een gevoel van tekort.

Wat hebben onze kinderen nodig?
In elke ontwikkelingsfase van het kind zijn er een aantal kernverlangens die eruit springen. Deze kernverlangens zijn dan op dat moment net even belangrijker dan de andere. Zo zie je wanneer een kind geboren wordt dat het kernverlangen Acceptatie even heel belangrijk is. Het kind heeft behoefte om geaccepteerd te worden voordat het zich veilig kan gaan voelen.

In welke mate voel jij je geaccepteerd? In welke mate voel jij je veilig met jezelf en in je omgeving? Als jij jezelf kunt accepteren kun je ook je kind accepteren.

Een puber zoekt Erkenning en Bevestiging. Wanneer de puber voldoende erkenning en bevestiging krijgt zal het deze belangrijke ontwikkelingsfase, waarin het zich los maakt van de ouders, goed doorlopen. Zo niet dan zal deze ontwikkeling stroever gaan. We zien dan ook dat het kind in zijn verdere leven op zoek gaat naar die erkenning of bevestiging die hij of zij gemist heeft. Hij of zij zal op latere leeftijd compensaties gaan zoeken in zijn werk of in zijn relaties om het gemis uit zijn jeugd te vervullen. Iedere fase in een kinderleven heeft zo zijn eigen specifieke kernverlangen. Iedere fase in een kinderleven heeft zo zijn eigen specifieke behoefte aan liefde.

Welke verlangen heb jij overgehouden uit je kindertijd?

Sta open voor de behoeften van het kind
Je zou kunnen zeggen dat de kernverlangens de brandstof is waarop de verschillende fasen van een kind zich ontwikkelen. Zonder die brandstof loopt de motor niet. Luister daarom naar wat zijn of haar behoeften zijn. Ga er niet te snel van uit dat je het al geeft. De beleveniswereld van het kind zou wel eens heel anders kunnen zijn. Sta open voor de behoeften van het kind en wees alert op je eigen behoeften. Misschien staat er op een dag bij jou ook een mannetje of een vrouwtje voor je die net als dit knulletje je haarscherp verteld aan welk deel van liefde hij of zij behoefte heeft.