Kinderen staan nog dicht bij hun gevoel. Hoe jonger ze zijn, des te makkelijker ze hun gevoel uiten. Omdat een klein kind nog helemaal niet weet wat gevoel is, speelt de opvoeding daarin een grote rol.
Een kind voelt alleen maar en geeft onmiddellijk uiting aan wat hij voelt. Een baby huilt wanneer hij het niet fijn heeft, een peuter kan  al flink boos worden of zich angstig achter jou verschuilen. De uitingen van hun gevoelens zijn direct en helder. Jouw reactie maakt dat het kind gaat begrijpen dat hij een emotie voelt, dat hij weet wat hij voelt, waarom hij het voelt en of de uiting van het gevoel gewenst of niet gewenst is. Jouw kind leert van jouw liefdevolle reflectie op zijn gedrag.

Veilig versus onveilig

Op het moment dat een kind uiting geeft aan zijn gevoel, zegt hij eigenlijk dat zijn wereldje op dat moment niet veilig is. Als ouder heb jij de taak die veiligheid weer te realiseren. Een liefdevolle knuffel en op latere leeftijd een goed gesprek erbij maken dat je kind zich weer veilig voelt en verder kan met zijn leven. Jouw reactie op de gevoelens van je kind zijn dus bepalend voor hoe jouw kind op latere leeftijd omgaat met zijn gevoel. En daar gaat in de praktijk van alledag nog wel eens wat mis.

Ik neem je in dit boek mee in de wondere wereld van het kind en zijn emoties. Je gaat leren dat er een groot verschil bestaat tussen een emotie en een gevoel. Dat kennis van je emoties en gevoelens de basis is voor een gezonde communicatie met de buitenwereld. Ook ga je leren dat het kind van deze tijd hypergevoelig is voor alle emoties en gevoelens van jou als proffesional en hoe je het kind daarbij kunt ondersteunen om op een gezonde manier zijn gevoelens te leren kennen.

Opvoeding
Een gevoel is eigenlijk niets anders dan energie in beweging. Omdat je de hele dag door emoties en gevoelens hebt, is het van belang daarmee te leren omgaan. Dat begint bij het herkennen van dat wat er in het lichaam gebeurt en daar weer woorden aan geven.
Een kind leert stap voor stap zijn eigen gevoelens en emoties kennen. Hij ziet hoe zijn vader en moeder op hem reageren wanneer een bepaald gevoel of emotie zich aandient. Hij leert door de reactie van zijn vader en moeder wat er in zijn lijfje gebeurt. Ook leert hij door goed te kijken naar zijn vader en moeder hoe hij het gevoel of de emotie kan verwerken. Emoties en gevoelens horen bij het leven. Zolang we er niet in verstrikt raken, verrijken emoties ons bestaan.

Emoties als communicatiemiddel

Emoties zijn een communicatiemiddel. Je kunt door middel van een emotie aan de buitenwereld laten zien hoe je je voelt en wat iemand of een ervaring voor jou betekent. Emoties verdiepen de relaties die je hebt en je leert jezelf erdoor beter te begrijpen. Hierdoor kun je je makkelijker door het leven bewegen en meer in het leven bereiken. Dat wisten ze in de oudheid al. De uitspraak ‘Ken uzelve’ is al teruggevonden in de vierde eeuw voor Christus op de tempel van Apollo in Delphi.
Om zichzelf te leren kennen, is het dus noodzakelijk dat een kind zijn emoties leert kennen, benoemen, accepteren en ermee om leert gaan. Daar heb je als professional een heel belangrijke functie in. Soms kom je er ook achter dat het begeleiden van het kind met zijn emoties niet zo makkelijk is. Om volledig te begrijpen hoe emoties werken en hoe jij het kind kunt helpen met bepaalde emoties om te gaan, moet je eerst weten hoe de hersenen werken, waar emoties toe dienen, waar ze vandaan komen en hoe een kind in deze tijd emoties oppakt.

Uit het boek: Kind in zijn Kracht