young-family-1-1075967-m

Wanneer je een kind begeleidt, heb je niet alleen het kind op de groep. Achter het kind staat zijn hele gezin. Een kind is heel gevoelig voor jouw gevoelens over dit gezin en zonder dat je het uitspreekt voelt hij of zij al of je positief of negatief kijkt naar de plek waar dit kindje vandaan komt. Wanneer je merkt dat je moeilijk verbinding kan maken met het kind, kijk dan ook eens hoe jij denkt over zijn familie. Wat vind je van hun opvoeding? Kijk of je een manier kunt vinden om de waarden en normen die in dat gezin gelden, kunt accepteren. Je zult merken dat je verbinding met het kind er onmiddellijk van herstelt.

Elk gezin maakt gebruik van een beschermingsmechanisme. De waarden en normen die je binnen het gezin vind zijn grotendeels bepaald door het beschermingsmechanisme wat het gebruikt. Zo heb je gezinnen die altijd aan tafel om 18.00 uur eten en je hebt gezinnen waarin iedereen een bord pakt wanneer ze thuis komen. Je hebt gezinnen waar de verjaardagen in de hele familie gevierd worden en je hebt gezinnen waar geen aandacht besteed wordt aan een verjaardag. Het beschermingsmechanisme van het gezin wordt bepaald door de ouders.

Het 1-gezin is direct, correct en werkt volgens regels en structuren. Er zijn standaardprocedures voor de hele dag en iedereen houdt zich daaraan. Zo wordt er iedere ochtend op een bepaald tijdstip opgestaan en weet iedereen precies wat er van hem verwacht wordt tot ze de deur uitgaan naar school of werk. ’s Avonds herhaalt zich dit in omgekeerde volgorde. Er is weinig ruimte voor flexibiliteit en eigen inbreng. Het gezin kan de hele dag ontregeld zijn wanneer er iets onverwachts gebeurt. 1-gezinnen houden zich aan gemaakte afspraken, ook als ze daarbij zelf in het gedrang komen. Afspraak is afspraak en beloofd is beloofd.

 

Het 2-gezin is een warm en liefdevol gezin. Je zult als buitenstaander altijd warm onthaald worden. Er is altijd eten genoeg en de koffie staat altijd klaar. Je voelt je de koning te rijk wanneer je daar te gast komt. Het 2-gezin vergeet binnen al die vriendelijkheid nog weleens voor zichzelf te zorgen. Terwijl hen door de bank het vuur na aan de schenen wordt gelegd zal de gast daar niets van merken. Er staat nog steeds koffie klaar en het koekje van de echte bakker ligt er nog steeds naast.

 

Het 3-gezin is in competitie met andere gezinnen. Zij doen het beter, zij halen betere resultaten. Resultaten kun je afmeten aan de grootte van het huis en de auto die voor de deur staat. Binnen het gezin is het duidelijk wat de verwachtingen zijn voor het komende jaar. Doelgericht gaan ze daarop af. Ook al staat de bankrekening rood, als er een nieuwe auto in die verwachting staat komt de nieuwe auto er. Een 3-gezin kan behoorlijk succesvol lijken en het helemaal niet zijn. Het is allemaal uiterlijk vertoon.

 

Het 4-gezin geeft de gezinsleden en vrienden de ruimte om zich te ontwikkelen. Om te worden wie ze werkelijk zijn. Er is veel ruimte voor expressie. Hetzij in muziek, dans, tekenen, etc, hetzij in verbale communicatie. Men moet zich als gezinslid en als gast goed voelen. Hierdoor voelen gasten zich prettig en gewaardeerd als ze langskomen. Naar buiten toe kan het gezin nog weleens met scheve ogen kijken naar de gezinnen om hen heen. Dan gaat het vooral om geluk en liefde. Het lijkt net of de anderen nog gelukkiger zijn. Door zich op de liefde voor elkaar te concentreren kunnen ze deze afgunst verzwakken.

 

Het 5-gezin heeft respect voor alles met een titel voor zijn naam. Boeken zullen een belangrijk deel van het huis vullen en de rest van het huis doet er niet zoveel toe. Er staan alleen functionele zaken. De televisie staat aan of er wordt een boek gelezen. Er wordt met veel respect gekeken naar wetenschappelijke programma’s. Feestdagen worden sober gevierd en je hoeft als visite ook niet zomaar even binnen te vallen. Gezelligheid is een woord dat de 5 niet kent.

 

Het 6-gezin is een gezin waar alles aan regels gebonden is. Elke dag heeft een vast programma, waarvan niet afgeweken wordt. Een goede onderlinge verhouding tussen de buren of de straat is uiterst prettig. Het 6-gezin is een goede hulp bij jaarlijkse straatfeesten of barbecues, mits de rest van de straat minstens zo hulpvaardig is. Gezelligheid kent geen tijd bij de 6-gezinnen. Het gezin is een belangrijke schakel tussen de buitenwereld en de gezinsleden onderling.

 

Het 7-gezin is een flexibel gezin waarin ideeën van de ene op de andere minuut omgegooid kunnen worden. Een afspraak binnen een 7-gezin is niet bindend. Het is afhankelijk van de situatie. Er is weinig hiërarchie bij de ouders en de kinderen drukken een even grote stempel in het gezin. Beslissingen worden ad hoc genomen. Plezier staat voorop en dat is terug te vinden in de sfeer in huis.

 

Het 8-gezin heeft een sterke uitstraling naar buiten. Ze zijn zich bewust van de invloed die ze op de omgeving uitoefenen, en gebruiken hun kracht om binnen de samenleving hun eigen waarden en normen neer te zetten. De gevoelens van elk gezinslid zijn daarbij van ondergeschikt belang. Meningsverschillen kunnen in felle discussies eindigen maar er is veel respect voor elkaar. Gezinsleden voelen zich veilig en beschermd ook al kan het voor de buitenwereld lijken alsof het er hard aan toegaat.

 

In het 9-gezin worden conflicten voorkomen door iedereen binnen het
gezin inspraak te geven. Dingen gaan zoals ze gaan en dat vaak al jarenlang''
Er heerst gezelligheid en er komen graag anderen over de vloer. Ze doen overal aan mee, hebben goed contact met de buurt, maar opeens kan men de kop in de wind gooien. Men is het zat om mee te lopen en wil gehoord worden. De gezinsleden zelf nemen regelmatig en onafhankelijk van elkaar, hun eigen rust, wat er ook aan de hand is.