Ieder kind past zich aan om de liefde van de ouders te krijgen. Ieder kind maakt zich gedrag eigen wat door de ouders beloond wordt met aandacht. Of dit nu positieve of negatieve aandacht is. Aandacht betekent een kans om te overleven en in die zin maakt het ook niet uit of dit positief of negatief is. Door deze aanpassingen in zijn gedrag verliest het kind aan authenticiteit. Het raakt een stukje verder weg van zijn natuurlijke zelf. Dat geeft spanning. In het kind zit een sterke behoefte om zichzelf te zijn. Wanneer deze behoefte niet vervuld wordt, hoopt zich spanning op in het lichaam van het kind. Dit kan tot uiting komen in ziekte of gedragsproblemen.

Om het kind goed te begrijpen is het belangrijk om eerst jezelf te begrijpen. Hoe ben jij het aangepaste kind geworden? Welke aanpassingen heb je gemaakt en hoe voel je je daarbij? Wees je bewust dat het kind wel kan communiceren met het speelse kind in jou. Hierdoor geef je soms tegenstrijdige signalen af. Voor het kind kan dit heel verwarrend werken.

Ga in gedachten eens terug in de tijd. Kijk bij jezelf in hoeverre jij je als kind hebt aangepast. Wat heb je gedaan om de aandacht van je vader en moeder te vangen? Hoe heb je je aangepast? Was je lief, zorgzaam, tegendraads, onzeker? Werd je aanpassing positief of negatief beloond? In hoeverre heb je dat aangepaste gedrag nog steeds niet afgeleerd? Het spelende kind zit nog steeds in je. In hoeverre laat je jezelf in de steek door dit deel van jezelf, je authenticiteit, te negeren? Neem nu de beslissing om meer naar jezelf te luisteren. Ga door de angst heen en kies ervoor om een stukje van dit aangepaste gedrag te laten vallen. Kom op voor jezelf! Kom op voor dat deel dat je zolang onderdrukt hebt. Wees lief voor jezelf en kijk eens wat dat jou brengt. Probeer het gewoon een dagje uit. Hoe voelt dat om eindelijk voor jezelf te kiezen? Let daarbij even niet op de reactie van de omgeving. Die moeten nog wennen aan de nieuwe jij. Zij zullen er alles aan doen om je weer in het gareel te krijgen. Geef niet toe aan je angst. Je angst is de angst van het kleine kind in jou dat bang was te weinig aandacht te krijgen. Maak die stap. Kies voor jezelf! Geef het goede voorbeeld aan je omgeving zodat zij ook voor zichzelf kunnen kiezen!