Voor welke vragen?
Elke vraag dat er voor jou toe doet in je leven kan aanleiding zijn voor een consult. Of het nu om je kind gaat, om je gezondheid, om je functioneren op je werk, om relaties met andere mensen, om gedrag of gevoelens die je van jezelf niet begrijpt, of om het verwerken van tegenslagen, ingrijpende gebeurtenissen of verlieservaringen.

Hoe?
Tijdens een consult maak ik gebruik van psychotherapie (24500)

Psychotherapie 24500
Psychotherapie is een therapievorm voor volwassenen en kinderen die maken hebben met psychische of psychosomatische aandoeningen, problemen en stoornissen, zoals angsten, depressies en verslavingsproblemen. Ook bij stress of een burn-out kan psychotherapie zijn vruchten afwerpen. Het doel van de therapie is om de psychische problemen en klachten (sterk) te verminderen of verdraaglijker te maken.

Waarom individueel?
De kracht van individuele consult is dat er exclusieve aandacht is voor jouw proces.  Als je thema’s wilt onderzoeken die gevoelig voor je liggen en waarmee je (nog) niet in een groep wilt werken, of wanneer je de energie van (groepen) andere mensen snel als teveel ervaart, dan kan een individueel proces behulpzaam zijn.

Kosten en vergoeding
Een consult kost 100 euro per 1,5 uur. Annuleren tot 24 uur voorafgaand aan het consult is kosteloos. Bij annulering binnen 24 uur wordt 100% van het geplande consult in rekening gebracht. De praktijk is niet rolstoel vriendelijk.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging CAT, Complementair AanvullendeTherapeuten, Level 3, ingeschreven onder nummer CM 642-13-11-18

De zorgwijzer vertelt welke zorg door welke zorgverzekeraar vergoed wordt. Ook op de website van CAT zijn de vergoedingen te vinden. Hoeveel er vergoed wordt, hangt af van de verzekering.
Websites van CAT en/of Zorgwijzer

AGB-code Zorgverlener en Praktijk : 90-065786 90-106552. Aan de zorgverlener-, praktijk- en/of instellingsgegevens wordt een unieke code toegekend, de AGB-code. Met deze code kan de zorgaanbieder en de praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. Deze code wordt landelijk gebruikt binnen het (elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. De AGB-code wordt vermeld in het elektronische declaratiebericht of kan worden vermeld op een papieren nota. Op deze manier kan de zorgverzekeraar snel en efficiënt controleren van welke zorgverlener de declaratie afkomstig is en of de gegevens kloppen.

Klachtenregeling
Ik val als CAT-therapeut onder Wkkgz-klachtrecht en tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). GAT is een rijks erkende en volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie. Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl/

Ik werk als CAT-therapeut volgens de richtlijnen van de GAT-beroepscode. Voor meer informatie zie: https://gatgeschillen.nl/beroepscode/

 

                                       

GAT_algemene_voorwaarden_voor_alternatieve_complementaire_therapeuten

cat_behandelovereenkomst

Zo ga ik om met uw privacy