width=De opleiding Gezins- en KinderCoach draait op drie pijlers. Dat wil zeggen dat we zowel met het DENKEN, VOELEN en DOEN werken. We zijn als mens niet allemaal hetzelfde en we leren en reageren allemaal op onze eigen unieke wijze. Toch kun je jouw reactie op situaties binnen de drie pijlers DOEN, VOELEN en DENKEN plaatsen. Ben je een denker, een doener of een voeler? De opleiding Gezins- en KinderCoach is een ervaringsgerichte opleiding waarin we veel aandacht besteden aan deze drie pijler. We starten bij het DOEN. Door middel van de oefeningen, de ervaring, krijgt de aangeboden theorie meer diepgang en betekenis. De theorie, het DENKEN, zal op deze wijze moeiteloos geïntegreerd worden. Tijdens het doen van de oefeningen kan er bewust of onbewust oud zeer aangeraakt worden. Het VOELEN. Je leert als coach om te gaan met jouw emoties en met die van de ander. Zo leer je als vanzelf om te gaan met wat uiteindelijk in jouw praktijk bij jouw cliënten zich gaat voordoen. We besteden in de opleiding veel aandacht aan de vrijkomende emoties en hoe je daar mee omgaat. Heling vind namelijk plaats op dezelfde drie pijlers: DENKEN, VOELEN en DOEN. Een onverwerkte ervaring wil vanuit deze drie ingangen benaderd worden waardoor je de onverwerkte situatie echt kan verwerken tot op het niveau dat je er in het dagelijks leven geen hinder meer van ondervindt. We zijn geneigd om de onverwerkte situatie alleen via onze voorkeurs ingang te 'helen' en dit is niet voldoende om het voorgevallen incident achter je te laten. Op onverwachte momenten wordt je er toch weer mee geconfronteerd, meestal door je kinderen, en zal de pijn weer net zo groot lijken.

Ieder mens is uniek en iedereen heeft zijn eigen 'ingang'. Ook jouw cliënten! Het is daarom belangrijk dat je als coach de cliënt vanuit de verschillende pijlers kunt benaderen.

Ben je een voeler, reageer je op stresssituatie met emotie, dan zul je tijdens de opleiding geraakt worden door de verschillende oefeningen. Je krijgt bewustwording waarom de oefening je raakt en daardoor verandert je reactie, je gedrag, op een stresssituatie.

Ben je een doener, reageer je op een stresssituatie met een fysieke reactie, dan zul je tijdens de opleiding fysieke reacties ervaren door de verschillende oefeningen. Je krijgt bewustwording op deze reacties en daarmee ontlaad je jouw lichaam van spanning (emoties).

Ben je een denker, reageer je op een stresssituatie vanuit de analyse, dan zul je tijdens de opleiding verwart raken van de opgeslagen emoties en de onbewuste fysieke reacties van je lichaam. Je krijgt bewustwording en begrip over jouw reacties en daardoor kun je zowel emotioneel als fysiek ontladen.

Wanneer alle pijlers zijn onderzocht en hun spanning hebben losgelaten zal een ervaring verwerkt zijn. Dat betekent niet dat het litteken op je ziel is verdwenen. De ervaring heeft jou gevormd tot wie je nu bent en daardoor zal het altijd deel uit blijven maken van je leven. Doordat de spanning weg is, zal de ervaring niet meer negatief voor je werken maar zal het je juist helpen om dicht bij jezelf en jouw unieke kwaliteiten te blijven.

De opleiding Gezins- en KinderCoach leert jou deze behandelingsmethode toe te passen bij jezelf, andere volwassenen en kinderen.