width=“Mijn kind treuzelt altijd zo! Ik krijg hem ‘s ochtends nooit op tijd op school!”. Misschien herkent u het probleem. Altijd als jij even snel iets wil doen, gooit je kind roet in het eten. Wil het zijn broodje niet opeten of moet je wel drie keer vertellen dat het zijn tanden moet poetsen etc.

Onze kinderen staan in contact met hun gevoel. Dat klinkt mooi. Het impliceert dat het kind in contact staat met zijn intuïtie, zijn innerlijke wijsheid. Echter, de medaille heeft ook een keerzijde. In contact staan met je gevoel maakt dat je op een andere manier in het leven staat dan je ouders die veel meer geleerd hebben om via hun ratio te handelen. Als kind ben je afhankelijk van je ouders. Je hebt hun liefde nodig om te ontdekken wie je bent en wat je komt doen op deze aardbol. De praktijk wijst uit dat het lastig is de liefde te laten stromen wanneer je als ouder en kind zo verschillend in het leven staat. Daarbij komt dat er vanuit de rechterhersenhelft, het gevoel, geen tijd bestaat. De tijd is een verzinsel vanuit onze ratio. Kinderen van deze Tijd hebben dan ook vaak problemen met onze tijdsbepaling. Vaak is de oplossing zo simpel. In plaats van vast te houden aan je aangeleerde normen en waarden kun je als ouder ook eens kijken hoe je je kind kunt helpen om het zonder gevoel van tijd toch op tijd te laten komen. Wat is er mis om een broodje mee te geven naar school of om zelf even mee te lopen om de tanden te poetsen? Wat is er mis mee om je kind vanuit respect een handje te helpen met dat wat hij moeilijk vindt? Maak van jou probleem niet zijn probleem. Respecteer de gaven van het kind van deze tijd om dicht bij zich zelf te blijven. Realiseer je dat jouw Kind van deze Tijd jouw tijd al ruimschoots voorbij is.