width=Opvoeden is lang niet altijd makkelijk en soms lijkt het wel of je gewoon niet dezelfde taal spreekt als je kind. Je gebruikt dezelfde woorden, maar je begrijpt elkaar toch niet. Dat kan behoorlijk lastig zijn en tot machteloze situaties leiden waarin je ziet dat je kind nu net die dingen doet die jij niet wilt, of hem of haar voor had willen behoeden. Hoe leer je de taal te spreken van je kind?

De taal die je kind spreekt is afhankelijk van een aantal dingen
Het is afhankelijk van de leeftijdsfase waarin het kind zit. Als ouder sta je er soms niet bij stil dat de hersenen van een kind nog volop in ontwikkeling zijn. Sommige dingen kùnnen ze ook nog niet begrijpen. Op jongere leeftijd ( tot een jaar of tien) spiegelen kinderen meer dan dat ze op een eigen koers varen. Het kunnen zien van oorzaak en gevolg komt pas bij de puber tot ontwikkeling. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om verantwoording te nemen voor zijn daden. Eerder berust verantwoording nemen dus op de spiegel die jij als ouder je kind voorhoud en niet op eigen redenatie.

Verdedigingsmechanisme
Het is afhankelijk van de manier waarop een kind zich beschermt tegen onbegrip en pijnlijke situaties. Ieder mens bouwt in zijn leven een muurtje op tegen pijnlijke ervaringen zodat de volgende keer dat er een soortgelijke ervaring komt het een stukje minder pijnlijk is. Dit muurtje noemen we een verdedigingsmechanisme. Het verdedigingsmechanisme van een kind is al vanaf een maand of 3 in ontwikkeling en wordt steeds sterker naarmate hij of zij ouder wordt. Elk verdedigingsmechanisme kent zijn eigen manier van communiceren met de buitenwereld en soms spreek je gewoon elkaars taal niet.

Gevoeligheid
Het is afhankelijk van de gevoeligheid van het kind. Kinderen kunnen heel gevoelig zijn voor prikkels van buiten af. Als ouder heb je vaak niet door dat je houding soms een hele andere taal spreekt als dat je met woorden zegt. Voor hele gevoelige kinderen is het moeilijk om een onderscheidt te maken tussen wat je uitstraalt en wat je zegt. Hierdoor geven ze soms spontaan gehoor aan wat je juist niet zegt maar wel denkt of voelt.

Het vergt oefening en goede wil om de taal van je kind te spreken maar het zal je veel rust en liefde brengen wanneer je daar energie in stopt.