255708_winter_beach_callantsoog_2Als je kindje geboren wordt, verlangt het van jou als ouder heel veel liefde. Hoe groot jouw liefde voor je kind ook is, er zullen momenten voor komen in het leven van je kind dat jij niet die liefde kan geven die het op dat moment nodig heeft.  Het gebrek aan liefde doet pijn. Op zo’n moment gaat het kind zich beschermen. Een bescherming helpt het kind om de onvermijdelijke pijn tijdens het opgroeien waarin jij of de buitenwereld niet aan zijn behoefte kan voldoen  te vervormen tot iets wat hanteerbaar is. Bijvoorbeeld: Als je altijd klaar staat voor een ander hoef je je niet te bekommeren om behoeftes van jezelf en word je dus ook niet geconfronteerd met jouw pijn.

Een bescherming hoort erbij in het leven. Op deze wijze heb jij je in de meest afhankelijke periode van je leven overleefd en zo zal je kind het ook doen!

Wanneer je geraakt wordt door het gedrag/ karakter van het je kind dan wil dat zeggen dat jij een pijnstuk hebt zitten op dat specifieke gedrag. Misschien ken je het gedrag maar al te goed van jezelf òf misschien heb je je zelf nooit toegestaan dit gedrag te ontwikkelen. Door je bewust te worden dat er met het kind niets aan de hand is (jouw kind beschermt zich alleen maar) en dat jij mag kijken waarom je geraakt wordt, geef je je kind de ruimte om zichzelf te zijn. Hierdoor zal je kind zich meer ontspannen en zal hij of zij zich minder hoeven te beschermen.  Ik wens je een liefdevolle band toe met je kind!